Izdavaštvo

Osnovna djelatnost Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica jeste pripremanje i izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, kao i obrazovanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori, izdavanje publikacija i informativnih glasila za potrebe prosvjete, publikovanje priručne literature za učenike i nastavnike.

Direktor
Pavle Goranović

Glavni urednik
Radule Novović

Odgovorni urednik
Lazo Leković 

Savjetnica za izdavaštvo
Nađa Durković

Urednica-koordinatorka na poslovima
izrade i kontrole kvaliteta udžbenika

Snežana Martinović

Urednici/urednice
Dragoljub Vlahović
Biljana Miranović
Lida Vukmanović-Tabaš
Nadica Vukčević
Ivana Popović
Maja Malbaški
Ana Bojović
Jadranka Đerković

Urednik za izdanja na albanskom jeziku
Dimitrov Popović

Urednica za likovno-grafičko uređivanje
Slađana Bajić-Bogdanović

Tehnički urednik
Rajko Radulović

Back to Top