Kontakt

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ‒ PODGORICA

Ulica: Novaka Miloševa br. 36, p.f. 279, 81000 Podgorica
Tel/fax: +382 20 230 413
zuns@t-com.me

Direktor
Pavle Goranović
Tel: +382 (0)20 230 413
pavle.goranovic@zuns.me

Sekretar
Radmila Škuletić
Tel: +382 (0)20 210 186
radmila.skuletic@zuns.me

Glavni urednik
Radule Novović
Tel: +382 (0)20 230 539
radule.novovic@zuns.me

Odgovorni urednik
Lazo Leković
Tel: +382 (0)20 230 079
lazo.lekovic@zuns.me

Rukovodilac odjeljenja za plasman i promet
Aleksandra Hajduković
Tel: +382 (0)20 230 406
aleksandra.hajdukovic@zuns.me

Rukovodilac odjeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove
Stefan Rabrenović
Tel: +382 (0)20 230 413
stefan.rabrenovic@zuns.me

Rukovodilac odjeljenja za računovodstveno finansijske poslove
Milena Bošković
Tel: +382 (0)20 210 187
milena.boskovic@zuns.me

Magacin
Tel: +382 (0)20 662 310 / 662 315
magacin@zuns.me

Back to Top