Novo

Put do dobrog udžbenika

Iz štampe je izašla knjiga Put do dobrog udžbenika – Metodološki okvir za izradu, utvrđivanje i praćenje kvaliteta udžbenika, autora mr Zorana Lalovića. Ova bi publikacija trebalo da obezbijedi korišćenje jedinstvenih kriterijuma kvaliteta udžbenika tokom procesa izrade udžbenika, njegove recenzije i monitoringa u praksi, tako da sadrži listu indikatora kvaliteta udžbenika i instrumente za praćenje i utvrđivanje kvaliteta udžbenika.

više...


A snovi kažu, istina prava, kad snažno želiš, postanu java

Izašao je iz štampe novi naslov iz naše biblioteke Zublja. U ovoj biblioteci Zavod objavljuje originalna književna djela crnogorskih autora za djecu i mlade.

„Doći ću iz šume čak“, multimedijalna zbirka pjesama za djecu, autorke Jelene Martinović-Bogojević, sadrži 16 pjesama o životinjama. Draga djeco, „Zato otvorite stranice što prije, / životinjsko carstvo u njima se krije.“

više...


AUDIO UDŽBENICI

U DAISY (digitalno dostupnom informacionm sistemu) formatu snimljene su i čitanke za V, VIII i IX razred osnovne škole. Da podsjetimo, snimanje čitanki organizovao je Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, UNICEF-om, Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva i Fakultetom dramskih umjetnosti, kao i uz pomoć i podršku autora. Čitanke u DAISY formatu namijenjene su prvenstveno djeci s oštećenjem vida. Ova forma udžbenika, takođe, predstavlja veoma korisnu alatku za učenje i nastavu za sve učenike pomenutih razreda osnovne škole, kao i za njihove nastavnike.

Čitanke su objavljene na vebsajtu Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica. Možete ih preuzeti i koristiti u nastavi.


Podrška darovitim i talentovanim učenicima

Autori: Nevenka Jovanović, Radmila Bajković

Priručnik Podrška darovitim i talentovanim učenicima pomoći će svima koji se bave obrazovanjem i vaspitanjem đece da prepoznaju darovitog učenika/učenicu i pronađu najbolji način da mu pruže podršku.
više...IZDANJA ZA ŠKOLE NA ALBANSKOM JEZIKU

CRNGORSKI JEZIK KAO NEMATERNJI 6

SINTAKSA LATINSKOG JEZIKA
SA MORFOLOŠKIM ELEMENTIMA


IZDANJA ZA GIMNAZIJU

IZDANJA ZA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE

OSTALA IZDANJAAdresa:
ZAVOD ZA UDŽBENIKE I
NASTAVNA SREDSTVA
20000 Podgorica,
Novaka Miloševa 36,
p.f. 279

Informacije
Tel/fax: +382 (0)20 230 413

Komercijalna služba
Tel/fax: +382 (0)20 230 406

Izdavački sektor
Tel: +382 (0)20 210 185

Pravna služba
Tel: +382 (0)20 210 186

Računovodstvo
Tel: +382 (0)20 210 187

Žiro račun: 510-267-15

Poreski identifikacioni broj:
PIB-02242052

PDV Broj:
PDV-30/31-01320-7

Šifra djelatnosti: 302


PROSVJETNI RAD
List prosvjetnih radnika Crne Gore

ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA OBILJEŽAVA SVJETSKI DAN DJEČIJE KNJIGE

Povodom 2. aprila, Svjetskog dana dječije knjige, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica pripremio je dvije zanimljive akcije. više...

POBOLJŠANJE I UNAPREĐENJE MARKETINGA I KOMUNIKATIVNE MOĆI PRODAJE

U sklopu kontinuiranog usavršavanja zaposlenih u Zavodu, 26. marta održana je obuka na temu "Poboljšanje i unapređenje marketinga i komunikativne moći prodaje". Zaposleni u knjižarama u Podgorici, Bijelom Polju i Baru, kao i u magacinu i komercijalnoj službi, upoznali su se s najnovijim dostignućima iz tih oblasti kako bi ih primijenili u praksi. više...

ZAVOD ZA UDŽBENIKE UČESTVOVAO NA KONFERENCIJI

Predstavnici Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica učestvovali su 24. februara 2015. na Konferenciji Kvalitetno obrazovanje – unapređenje sistema za osiguranje kvaliteta, u organizaciji Ministarstva prosvjete Crne Gore, Britanskog savjeta i Kancelarije UNICEF- a u Crnoj Gori. više...

Knjiga bajki Duh Manitog jezera Dragane Kršenović Brković dobila je White Ravens nagradu 2011. godine. Ovu knjigu štampao je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva u okviru novopokrenute biblioteke Zublja više...

ZUNS na konferenciji "Kvalitetno obrazovanje za bolje škole, postgnuća, budućnost" od 8-10. jula 2014. godine više...

Održana 25. međunarodna biološka olimpijada više...

URUČENJE OKTOIHA

Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica 17. januara uručen je Oktoih, najveće državno priznanje iz oblasti obrazovanja više...

Projekat Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Digitalna kolekcija Petar II Petrović Njegoš realizovan je povodom 200 godina od rođenja najznačajnijeg crnogorskog pjesnika, vladara i mislioca, Petra II Petrovića Njegoša. više...

PRVI AUDIO UDŽBENIK – „ČAROLIJA ČITANJA“

Udžbenik u audio formatu, potrebne programe i uputstva možete preuzeti ovdje.

PROMOCIJA STRIPA NEVOLJE SA ROKIJEM I DRUGE PRIČE O DJEČJIM PRAVIMA

Sedmog februara 2014. godine u prostorijama Osnovne škole „Radojica Perović“ u Podgorici promovisan je strip Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima. više...

ZBIRKE ZADATAKA
za polaganje maturskog i stručnog ispita možete preuzeti sa sajta Ispitnog centra Crne Gore.

Orijentacioni plan rada

Italijanski jezik (izborni predmet) za I, II, III i IV razred gimnazije. Dokument u pdf formatu možete preuzeti ovdje

Orijentacioni plan rada

Italijanski jezik (izborni predmet) za VII, VIII i IX razred. Dokument u pdf formatu možete preuzeti ovdje

Priručnici za nastavnike
Libra te rinj per mesuesit manualet

Priručnici za nastavnike na albanskom jeziku dostupni u pdf formatu više...

KONKURS

za pribavljanje rukopisa za udžbenike za osnovnu školu više...

REZULTATE KONKURSA

za pribavljanje rukopisa za udžbenike za osnovne škole, raspisanog u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 25. juna 2014. godine, možete preuzeti ovdje.

KONKURS

za pribavljanje rukopisa udžbenika za srednje stručne škole, možete preuzeti ovdje

KONKURS

za pribavljanje rukopisa za gimnaziju, možete preuzeti ovdje

KONCEPT UDŽBENIČKOG MATERIJALA

je dostupan u pdf formatu i možete ga preuzeti ovdje.

STANDARDI ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

su dostupni u pdf formatu i možete ih preuzeti ovdje.

za prisup informacijama Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva više...

31. mart 1849. „Crnogorci” u operi1948. Umro Gerhard Gezeman1913. Kompenzacija za gubitak Skadra1942. Potopljen parobrod „Skenderbeg”1964. Pokrenuta „Praksa”
Copyright Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica © 2004/Powered by Studio MOUSE