Novo


PRVI AUDIO UDŽBENIK – „ČAROLIJA ČITANJA“

U srijedu, 5. februara 2014. godine, u sali Crnogorskog narodnog pozorišta održana je pres konferencija povodom promocije prvog audio udžbenika, čitanke za četvrti razred osnovne škole „Čarolija čitanja“, autorki Nataše Borović i Sonje Ašanin... više

Udžbenik u audio formatu, potrebne programe i uputstva možete preuzeti ovdje.


CRNOGORSKI KAO NEMATERNJI JEZIK


IZDANJA NA CRNOGORSKOM JEZIKU

Osnovna škola

Srednje stručne škole


IZDANJA NA ALBANSKOM JEZIKU

Osnovna škola

Gimnazija


IZDANJA NA ENGLESKOM JEZIKUAdresa:
ZAVOD ZA UDŽBENIKE I
NASTAVNA SREDSTVA
20000 Podgorica,
Novaka Miloševa 36,
p.f. 279

Informacije
Tel/fax: +382 (0)20 230 413

Komercijalna služba
Tel/fax: +382 (0)20 230 406

Izdavački sektor
Tel: +382 (0)20 210 185

Pravna služba
Tel: +382 (0)20 210 186

Računovodstvo
Tel: +382 (0)20 210 187

Žiro račun: 510-267-15

Poreski identifikacioni broj:
PIB-02242052

PDV Broj:
PDV-30/31-01320-7

Šifra djelatnosti: 302


PROSVJETNI RAD
List prosvjetnih radnika Crne Gore

21. septembar 1874. Priprema ustanka u Hercegovini1889. Prva nikšićka knjižara1911. Perper kao kruna1925. Njegoš u kapeli Karađorđevića1914. Rođen Budo Tomović

PROMOCIJA STRIPA NEVOLJE SA ROKIJEM I DRUGE PRIČE O DJEČJIM PRAVIMA

Sedmog februara 2014. godine u prostorijama Osnovne škole „Radojica Perović“ u Podgorici promovisan je strip Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima. više...

ZBIRKE ZADATAKA
za polaganje maturskog i stručnog ispita možete preuzeti sa sajta Ispitnog centra Crne Gore.

Knjiga bajki Duh Manitog jezera Dragane Kršenović Brković dobila je White Ravens nagradu 2011. godine. Ovu knjigu štampao je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva u okviru novopokrenute biblioteke Zublja više...

ZUNS na konferenciji "Kvalitetno obrazovanje za bolje škole, postgnuća, budućnost" od 8-10. jula 2014. godine više...

Održana 25. međunarodna biološka olimpijada više...

URUČENJE OKTOIHA

Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica 17. januara uručen je Oktoih, najveće državno priznanje iz oblasti obrazovanja više...

Orijentacioni plan rada

Italijanski jezik (izborni predmet) za I, II, III i IV razred gimnazije. Dokument u pdf formatu možete preuzeti ovdje

Orijentacioni plan rada

Italijanski jezik (izborni predmet) za VII, VIII i IX razred. Dokument u pdf formatu možete preuzeti ovdje

Priručnici za nastavnike
Libra te rinj per mesuesit manualet

Priručnici za nastavnike na albanskom jeziku dostupni u pdf formatu više...

KONKURS

za pribavljanje rukopisa za udžbenike za osnovnu školu više...

KONKURS

za pribavljanje rukopisa Crnogorski jezik za strance, nivo A1 – radni udžbenik (ili udžbenik i radna sveska) i materijal za CD. više...

KONKURS

za pribavljanje rukopisa za udžbenike za srednje stručne škole više...

KONCEPT UDŽBENIČKOG MATERIJALA

je dostupan u pdf formatu i možete ga preuzeti ovdje.

STANDARDI ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

su dostupni u pdf formatu i možete ih preuzeti ovdje.

za prisup informacijama Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva više...

Copyright Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica © 2004/Powered by Studio MOUSE