Zavod danas

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica izrasta u modernu izdavačku kuću, jednu od najvažnijih u Crnoj Gori.

Kao jedini izdavač udžbenika za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte i srednje stručno obrazovanje i obrazovanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori, Zavod se trudi da kvalitetom opravda poziciju koju ima. Izdavačkom plodnošću Zavod je pokazao profesionalnu svijest o tome da udžbenici predstavljaju kulturnu osnovu jedne države, kao i to da oni postavljaju standarde intelektualnog rada. Da bismo došli tu gdje sada jesmo, pripremali smo se kroz postavljanje metodoloških, didaktičkih i likovno-grafičkih standarda, te razvijajući stručne i menadžerske sposobnosti za vođenje obimnog posla. S ponosom ističemo da smo odnjegovali čitavu generaciju autora udžbeničke literature u Crnoj Gori. Timskim radom autora, dizajnera, ilustratora, lektora, a pod rukovodstvom urednika Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i uz pomoć recenzenata, osmišljeni su moderni sadržaji crnogorskih udžbenika, kao i njihov likovni identitet.

Takvim odnosom prema obavezama Zavod je posljednjih petnaestak godina dao veliki doprinos podizanju standarda u obrazovanju i razvoju metodike nastave, ali i razvitku kulture u Crnoj Gori. Izradom udžbenika i priručnika za nastavnike, prihvatajući izazove novog informatičkog doba, razumijevajući nove paradigme u načinima učenja, Zavod je svoju aktivnost inovirao i usklađivao s istorijskim, društvenim i tehnološkim promjenama pozicije izdavača i mijenama koje trpi sama knjiga.

Pored primarne izdavačke djelatnosti (udžbenička literatura) Zavod je razvijao i nove biblioteke po kojima je postao prepoznatljiv. Veliko interesovanje autora za njih ukazuje nam na činjenicu da smo primjenom profesionalnih standarda u procesu uređivanja knjiga zaslužili to povjerenje.

Zavod je osnivač dva glasila s višedecenijskom tradicijom – „Prosvjetnog rada“, lista prosvjetnih, naučnih i kulturnih radnika Crne Gore, i „Vaspitanja i obrazovanja“, časopisa za pedagošku teoriju i praksu.

 

Back to Top