Zakonska regulativa

Pravilnik o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udzbenika i nastavnih sredstava.pdf 

Udžbenik i njegova namjena u procesu obrazovanja i vaspitanja je obrađena u zakonskoj i podzakonskoj regulativi Crne Gore. Tako se zakonom definiše: pojam udžbenika, opšta i posebna koncepcija udžbenika, pripremanje rukopisa za udžbenik, način usvajanja i dr.

Pripremanje rukopisa udžbenika obuhvata: pribavljanje rukopisa, davanje stručne ocjene o njemu, izbor rukopisa i predlaganje da se on odobri za izdavanje i upotrebu. Za pribavljanje rukopisa afirmisana su dva načina: putem konkursa i neposrednim izborom autora. Prioritet je dat konkursu kao instituciji koja potencijalne autore podstiče na rad i stavlja ih u jednak položaj, što je regulisano pravilnicima o izboru rukopisa udžbenika i udžbeničke literature.

Za svaki rukopis udžbenika potrebna je stručna ocjena (recenzija). Recenziju daje Komisija koju čine pet članova i to dva naučna radnika, pedagog, psiholog i nastavnik koji izvodi nastavu iz tog predmeta, kada je riječ o udžbenicima za osnovnu školu, odnosno dva naučna radnika i dva nastavnika koji izvode nastavu iz tog predmeta, prilikom odobravanja udžbenika za opštu gimnaziju.

Članovi recenzentske komisije biraju se sa Liste recenzenata, koju usvaja nadležni savjet. Komisija odlučuje jednoglasno.

Ovdje se možete upoznati i sa sljedećim zakonskim aktima:

Zakon o izdavačkoj djelatnosti

Zakon o obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava

Vodič za pristup informacijama Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva

Back to Top