Informator

Rezultati konkursa 29.07.2017

ZAVOD ZA UDŽBENIKE

I NASTAVNA SREDSTVA

PODOGRICA

Novaka Miloševa 36

 

 

Rješavajući po Konkursu za pribavljanje rukopisa, koji je shodno odredbama člana 6 Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava („Sl. list RCG“, br. 31/2004, 38/2005, 22/2007 i „Sl. list CG“, br. 84/2009 i 23/2012) raspisan u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 29. jula 2017. godine, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva objavljuje

 

 

REZULTATE KONKURSA

 

 

Na Konkurs su pristigli rukopisi:

  • Biologija za treći razred gimnazije, pod šifrom Šarena duga
  • Crnogorski jezik kao nematernji za treći razred gimnazije, pod šifrom Dan i noć

 

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 24. novembra 2017. godine, nije prihvatila rukopis pod šifrom Šarena duga kao osnovu za izradu udžbeničkog kompleta (udžbenik i radna sveska) Biologija za treći razred gimnazije.

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 29. novembra 2017. godine, prihvatila je rukopis pod šifrom Dan i noć kao osnovu za izradu udžbeničkog kompleta (udžbenik, radna sveska i priručnik za nastavnike) Crnogorski jezik kao nematernji za treći razred gimnazije.

Autori prihvaćenog rukopisa dužni su dokazati autorstvo identičnom kopijom rukopisa, identifikacionim dokumentima (lična karta, pasoš), potpisom šifre i potvrdama naučnih zvanja u roku 8 (osam) dana od objavljivanja rezultata Konkursa.

Ukoliko se dešifrovanje rukopisa ne izvrši u predviđenom roku, gube se prava stečena na Konkursu.

Učesnici Konkursa čiji rukopis nije prihvaćen, uz prethodnu najavu putem telefona 020/230-413, mogu ostvariti uvid u konkursni materijal i povući svoj rukopis (uz prethodno dešifrovanje) u roku 8 (osam) dana od objavljivanja rezultata Konkursa.

 

 

 

 

REZULTATI KONKURSA FIZIKA I i II

ZAVOD ZA UDŽBENIKE

I NASTAVNA SREDSTVA

PODOGRICA

Novaka Miloševa 36

Rješavajući po Konkursu za pribavljanje rukopisa za Fiziku za prvi i drugi razred gimnazije, koji je, shodno odredbama člana 6 Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava („Sl. list RCG“, br. 31/2004, 38/2005, 22/2007 i „Sl. list CG“, br. 84/2009 i 23/2012), raspisan u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 29. decembra 2016. godine, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva objavljuje

REZULTATE KONKURSA

Na Konkurs su pristigla dva rukopisa pod šiframa:

  1. Filozofija prirode
  2. Četiri sile

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 18. jula 2017. godine, odbila je rukopis pod šifrom Filozofija prirode kao osnovu za izradu udžbeničkog kompleta (udžbenik i zbirka zadataka) Fizika za prvi razred gimnazije.

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 18. jula 2017. godine, prihvatila je rukopis pod šifrom Četiri sile kao osnovu za izradu udžbeničkog kompleta (udžbenik i zbirka zadataka) Fizika za drugi razred gimnazije.

Autori prihvaćenog rukopisa dužni su dokazati autorstvo identičnom kopijom rukopisa, identifikacionim dokumentima (lična karta, pasoš), potpisom šifre i potvrdama naučnih zvanja u roku 8 (osam) dana od objavljivanja rezultata Konkursa.

Ukoliko se dešifrovanje rukopisa ne izvrši u predviđenom roku, gube se prava stečena na Konkursu.

Učesnici Konkursa čiji rukopis nije prihvaćen, uz prethodnu najavu na telefon 020/230-413, mogu ostvariti uvid u konkursni materijal i povući svoj rukopis (uz prethodno dešifrovanje) u roku 8 (osam) dana po objavljivanju rezultata Konkursa. 

KONKURS za pribavljanje rukopisa

ZAVOD ZA UDŽBENIKE I

NASTAVNA SREDSTVA

PODGORICA​

Novaka Miloševa 36

 

Na osnovu člana 4 st. 2 i člana 6 Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava („Sl. list RCG“, br. 31/2004, 38/2005, 22/2007 i „Sl. list CG“, br. 84/2009 i 23/2012), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (u daljem tekstu: Izdavač) raspisuje

 

K O N K U R S

za pribavljanje rukopisa

 

• za srednje stručne škole:

 

1) Proizvodnja električne energije (za drugi razred srednje škole) – obrazovni program Elektrotehničar energetike, usvojen 2017. godine, nivo IV1;

 

2) Matična evidencija (za treći razred srednje škole) – obrazovni program Pravno-administrativni tehničar, usvojen 2017. godine,nivo IV1;

 

3) Računovodstvo I (za prvi razred srednje škole)– obrazovni program Ekonomski tehničar, usvojen 2017. godine, nivo IV1;

 

4) Računovodstvo II (za drugi razred srednje škole) – obrazovni program Ekonomski tehničar,usvojen 2017. godine, nivo IV1;

 

5) Finansijsko poslovanje (za treći razred srednje škole) – obrazovni program Ekonomski tehničar,usvojen 2017. godine, nivo IV1;

 

6) Vino i hrana (za četvrti razred srednje škole) – obrazovni program Restorater, usvojen 2017. godine, nivo IV1;

 

7) Marketing (za četvrti razred srednje škole) –obrazovni program Ekonomski tehničar, usvojen 2017. godine, nivo IV1.

 

• za gimnaziju:

 

8) ​Biologija (udžbenik i radna sveska) za treći razred gimnazije, usvojen 2016. godine;

 

9) ​Fizika (udžbenik i zbirka zadataka) za prvi razred gimnazije, usvojen 2016. godine;

 

10) Geografija (udžbenik) za drugi razred gimnazije, usvojen 2016. godine;

 

11) Crnogorski jezik kao nematernji (udžbenik, radna sveska i priručnik za nastavnike) za treći razred gimnazije.

 

• za osnovnu školu:

 

12)​Geografija (udžbenik i radna sveska) za osmi razred osnovne škole, usvojen 2017. godine.

 

• za priručničku literaturu:

 

13) Razvoj socijalnih i emocionalnih sposobnosti kod učenika osnovne i srednje škole – bolja postignuća i jačanje karaktera (priručnik za roditelje i nastavnike).

 

 

USLOVI KONKURSA:

 

1. Na konkursu za pribavljanje rukopisa za udžbenike (u daljem tekstu: Konkurs) mogu učestvovati državljani Crne Gore, kao i strani državljani ukoliko čine tim s državljanima Crne Gore.

 

2. Autorski tim mora imati najmanje dva člana, od kojih jedan mora biti naučni radnik, a jedan praktičar iz odnosne oblasti.

 

3. Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Izdavača, kao ni lica koja učestvuju u radu organa nadležnih za odobravanje udžbenika.

 

4. Rukopisi moraju biti pisani prema novim obrazovnim programima za naznačeni predmet i razred, kao i prema Standardima za izradu udžbenika i nastavnih sredstava.

 

5. Rukopisi od 1) do 10), 12) i 13) obavezno morajusadržati:

➢ kompletan sadržaj udžbenika (naslovi poglavlja,podnaslovi...) i

➢ 100% rukopisa.

 

6. Rukopis pod 11) obavezno mora sadržati:

➢ kompletan sadržaj udžbenika (naslovi poglavlja, podnaslovi...),

➢ 60% rukopisa udžbeničkog kompleta i

➢ koncept udžbeničkog kompleta.

 

7. Rukopis se predaje u 6 (šest) štampanih primjeraka.

 

8. Rukopisi se potpisuju šifrom od najmanje 2 (dvije) svojeručno, čitko napisane riječi.

Autorstvo se dokazuje identičnom kopijom rukopisa i potpisa šifre, u roku 8 (osam)

dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa.

Rok za dešifrovanje rukopisa teče od dana objavljivanja rezultata Konkursa.

Ukoliko se dešifrovanje ne izvrši u predviđenome roku, gube se prava stečena na Konkursu.

 

9. Rok za predaju rukopisa za naslove 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) jeste 25. januar 2018. godine do 15 sati u prostorijama Zavoda; za naslove 8) i 11) jeste 10. novembar 2017. godine do 15 sati u prostorijama Zavoda; a za naslove 10), 12) i 13) jeste 30. mart2018. godine do 15 sati u prostorijama Zavoda.

Rukopisi koji budu dostavljeni nakon zaključenja Konkursa, neće se razmatrati.

 

10. O rezultatima Konkursa Izdavač će obavijestiti učesnike u roku 45 dana od zaključenja

Konkursa, preko sredstava javnog informisanja u kojima je Konkurs objavljen.

 

11. Učesnici Konkursa čiji rukopisi budu prihvaćeni, ustupaju Izdavaču isključivo pravo objavljivanjarukopisa, prevoda na jezike koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i prevod na Brajevo pismo sve dok za to bude postojala potreba.

 

12. Autori su obavezni da rukopis kojim učestvuju na Konkursu dostave na crnogorskom jeziku, koristeći jednu od dvije varijante (jotovanu ili nejotovanu).

 

13. Autori čiji rukopisi budu prihvaćeni na ovom Konkursu sklopiće s Izdavačem ugovor kojim će seregulisati međusobna prava i obaveze shodno odredbama Pravilnika o autorskim honorarima,nagradama i naknadama Izdavača.

 

14. Rukopisi koji ne ispunjavaju uslove Konkursa, neće se razmatrati.

 

Obrazovni programi (nalaze se na veb-stranicamaZavoda za školstvo Crne Gore i Centra za stručno obrazovanje Crne Gore), a Standardi za udžbenike i nastavna sredstva(http://www.zuns.me/informator/autori/standardi-za-pripremu-udzbenika); Uputstvo za pisanje koncepta udžbenika i Uputstvo za slanje tekstova i grafičkog materijala (http://www.zuns.me/sites/default/files/Uputstvo_za_pripremanje_materijal...) dostupni su na veb-straniciZavoda za udžbenike i nastavna sredstva (www.zuns.me).

 

Informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona: 020/210-185 i 020/230-413.

ODLUKA O PONIŠTENJU KONKURSA - OBJAVLJENOG 29. DECEMBRA 2016. GODINE U DNEVNOM LISTU POBJEDA

ZAVOD ZA UDŽBENIKE

I NASTAVNA SREDSTVA – PODGORICA

 

Podgorica, 30. maj 2017. godine

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 729 od 15. maja 2017. godine obavještavamo javnost da se Konkurs za pribavljanje rukopisa za udžbeničke komplete za Geografiju za sedmi i osmi razred osnovne škole i udžbenike Sociologije za III ili IV razred gimnazija i srednjih stručnih škola i  Sociologije za I ili II razred gimnazija i srednjih stručnih škola, a koji je raspisan 29. decembra 2016. godine u dnevnom listu Pobjeda, PONIŠTAVA.

 

Upravni odbor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica je ovakvu odluku donio jer su u toku izmjene predmetnih programa.

 

O daljim potezima zainteresovani će biti blagovremeno informisani nakon što Nacionalni savjet usvoji predmetne programe.

Rezultati konkursa za pribavljanje udžbenika za engleski jezik

Rješavajući po Konkursu za pribavljanje udžbenika za engleski jezik za prvi, drugi, treći i četvrti  razred gimnazija i srednjih stručnih škola - udžbenički komplet, koji je,  shodno odredbama čl.4 i 6 Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava („Sl.list RCG“, br. 31/2004, 38/2005, 22/2007 i „Sl. list CG“, br. 84/2009 i 23/2012) i člana 3 Internog pravila o postupku pribavljanja udžbenika i nastavnih sredstava za strane jezike br. 2219 od 14 oktobra 2015 godine,  raspisan u dnevnom listu „Pobjeda“, dana 29. decembra 2016. godine, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva objavljuje

Više detalja:Rezultati konkursa - strani jezici 2017.pdf

Uputstvo za korišćenje stripa „Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima“

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva - Podgorica 2015. godine, prvi put u svojoj istoriji objavio je strip kao nastavno sredstvo. Riječ je o stripu Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima. Strip je nastao 2013. godine u okviru zajedničkog projekta DJECO, PIŠITE OMBUDSMANU Akcije za ljudska prava (HRA) i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman), a objavljen je kao dodatak udžbeniku za predmet Građansko vaspitanje za VI razred. Naime, Nacionalni savjet za obrazovanje je u decembru 2013. godine odlučio da ovaj strip postane pomoćno nastavno sredstvo u nastavi Građanskog obrazovanja u osnovnim školama u Crnoj Gori.

Kao pomoć nastavnicima u primjeni stripa nastalo je i UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE STRIPA Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima U NASTAVI GRAĐANSKOG VASPITANJA i možete ga preuzeti ovdje -  Uputstvo za koriscenje stripa.pdf.

Odlomci iz recenzija knjige „Čitati, razumjeti, znati“, autorke dr Dušanke Popović

U tekstovima u ovoj knizi razmatraju se svi ključni aspekti nastave jezika na način koji je razumljiv  i blizak  i studentima i nastavnicima, a, istovremeno, naučno i praktično utemeljen. Prije svega, velika pažnja posvećena je analizi novog pristupa sa stanovišta novih predmetnih programa za jezik i književnost (programi Maternji jezik i književnost i Crnogorski jezik i književnost), nastavno-ciljnog pristupa i nastavnog procesa usmjerenog  na učenika.  I inače, ne samo u tekstu Predmetni program za jezik i književnost, već u svim tekstovima u ovoj knjizi, pitanja nastave analizirana su kroz prizmu predmetnih programa i velikih mogućnosti koje oni pružaju.

Aleksandra Vešović-Ivanović,
prosvjetna nadzornica za jezik i književnost
Zavod za školstvo, Podgorica

 

Nakon uvodne riječi autorka se kroz sedam zasebnih tekstova na neposredan način suočava sa konkretnim pitanjima iz oblasti nastave jezika i književnosti, a spisak od 123 korišćene bibliografske jedinice svjedoči o njenoj posvećenosti da čitaocu što potpunije predstavi teorijski okvir savremenih obrazovnih programa, kao i nastavni pristup koji  podrazumijeva njihova primjena.

(…) Čitalačka pismenost, istraživanja pismenosti u Crnoj Gori, PISA projekat u Crnoj Gori, mogućnosti za razvoj  čitalačke pismenosti..., jesu kategorije odnosno podteme kojima se autorka bavi u tekstu naslovljenom Čitalačka pismenost i predmetni program za jezik i književnost u osnovnoj školi.

Doc. dr Sanja Šubarić

 

Ovdje možete pogledati prve strane izdanja Čitati, razumjeti, znati.pdf autorke dr Dušanke Popović, a primjerak možete nabaviti u Zavodovim knjižarama po cijeni od 2,50 eura. 

KONKURS za pribavljanje rukopisa

Na osnovu člana 4 st. 2 i člana 6 Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava („Sl. list RCG“, br. 31/2004, 38/2005, 22/2007 i „Sl. list CG“, br. 84/2009 i 23/2012), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (u daljem tekstu: Izdavač) raspisuje
K O N K U R S za pribavljanje rukopisa.

Više detalja:

Back to Top