Fransoa Rable

Djeca nijesu činije koje treba napuniti, djeca su vatre koje treba zapaliti.

Back to Top